Zondag 15 december

3de zondag van de advent
Gedachtenis van Gigi, kind van Napels, gewelddadig gestorven in 1983. Met hem herinneren we ons alle kinderen die lijden of die gestorven zijn door het geweld van mensen. Gebed voor de kinderen.

Jesaja 35, 1-6a.10; Psalm 146; Jakobus 5, 7-10; Matteüs 11, 2-11

Het woord van God dat op deze derde zondag van de advent tot ons wordt gericht nodigt allen die in de woestijn van deze wereld wonen uit om zich te verheugen, want zij ontvangen een belofte: “Men zal de glorie van de Heer zien, de luister van onze God”. De profeet opent de ogen van zijn toehoorders, overstijgt de droefheid en de berusting van deze wereld en nodigt allen uit om de komst van God te verhopen en te verwachten.
Johannes, die ons niet toevallig in deze tijd op weg naar Kerstmis begeleidt, stuurt zijn leerlingen naar Jezus om Hem te vragen: “Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?”. Dat is de vraag van deze advent, maar het is ook de dagelijkse vraag van de gelovige en van al wie zich het lot van deze wereld aantrekt. Op deze zondag vragen ook wij ons af: wat voor advent is het, wanneer en hoe zal de profetie van Jesaja vervuld worden? Wij vragen dit aan het woord van de Heer, zoals die leerlingen van Johannes het aan Jezus vroegen. De evangelist schrijft dat de leerlingen van Johannes werden ontvangen door de profeet van Nazaret, die hun het duidelijke antwoord gaf: “Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd”. Terwijl Jezus de woorden van de profeet Jesaja herneemt, stuurt Hij de leerlingen naar Johannes om te zeggen dat die profetie reeds vervuld is. Ze is niet langer enkel een droom, ze is nu al werkelijkheid.
Door zijn persoon die zich onder de mensen begeeft begint de profetie van Jesaja in vervulling te gaan. En Jezus voegt eraan toe: “Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt”. In Hem wordt het plan van God vervuld, niet in het buitengewone of wonderbaarlijke of in magische esoterie, maar in de eenvoud van de barmhartigheid en van het medelijden. Het is aan alle generaties van christenen, ook aan de onze, om de tekenen zichtbaar te maken die Jezus heeft gedaan als begin van een nieuwe wereld. Ook wij zouden kunnen zeggen aan wie ons ondervraagt: “Ga vertellen wat je hoort en ziet”. De tekenen van deze verwachting zijn ook vandaag aanwezig. Er zijn mensen die het evangelie gaan verkondigen aan de armen, er zijn mensen die wonderen van liefde en van rechtvaardigheid verrichten en die getuigenis afleggen van de barmhartigheid van God. Er zijn mensen die zichzelf vergeten en zich ten dienste stellen van de zwaksten en de armsten. Er zijn blinden die liefdevolle vrienden aan hun zijde weten. Er zijn mensen die troost weten te brengen aan wie weent en die zachtmoedig en attent weten te zijn voor wie ziek is en in de steek gelaten.
Gelukkig degene die deze tekenen opvangt en er zijn hart door laat raken. Jezus is gekomen en leert ons om met Hem op weg te gaan, om met Hem mee te werken, om samen met Hem lief te hebben, om ons samen met Hem te laten ontroeren bij het aanschouwen van die uitgeputte menigten die Hij op zijn weg ontmoet. Hij leert ons in deze tijd van verwachting om niet te wanhopen, en om ons hart niet te sluiten omdat we vandaag niet verder zien dan onze beperkte horizon of omdat we hoogmoedig zijn of berusten. “Kom, Heer Jezus!” was het aloude gebed van de christenen. Het is ook ons gebed dat ons bevrijdt van de trieste aantrekkingskracht van de woestijn van deze wereld.

Gebed op de dag des Heren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s