Woensdag 11 september

Gedachtenis van de terroristische aanslagen in 2001 in de VS. We gedenken alle slachtoffers van terrorisme en geweld. Gebed voor de vrede.

Kol 3, 1-11. Het nieuwe leven van de leerling 

1Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. 2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid. 5Maak de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij. 
6 Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen.
7 Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd. 
8 Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen: woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal! 
9 Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, 9 En vertel elkaar geen leugens meer. 
10 bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper. 11 Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens. Maar alles in allen is Christus.

De leerling, die een “nieuwe mens” is geworden, leeft reeds in de wereld die de Verrezene heeft ingesteld. Dat betekent echter niet dat je niet meer op je hoede hoeft te zijn voor de zonde, die, zoals we in Genesis lezen, “aan de deur van je hart loert”. Een nieuwe mens zijn vraagt van de leerling om zich daarnaar te gedragen. Daarom herinnert Paulus de Kolossenzen aan de noodzaak om “de aardse praktijken” dood te maken, namelijk de instincten die ervoor zorgen dat je enkel je eigen behoeften bevredigt. Paulus somt er enkele op, zoals de hartstocht, de begeerte en de hebzucht, die als afgoderij bestempeld wordt. De onverzadigbare bezitsdrang neemt zoveel energie van de mens in beslag dat hij zijn hart eraan verpandt. Leerling zijn betekent vechten tegen de zonde en je inzetten om je instincten te beheersen. Dat is een echte strijd met de bedoeling minder hoogmoedig te zijn en meer liefdevol. Zo komt er tussen de leden van de gemeenschap een ware communie van liefde tot stand. Als je jezelf in het centrum van je leven zet, roep je Gods toorn af, onderwerp je je aan zijn oordeel. God verdraagt het niet dat het kwade de mens bedreigt en hem afleidt van zijn roeping. Daarom herinnert de apostel de Kolossenzen aan hun gedrag toen ze nog heidenen waren (cf. 7) zodat ze begrijpen welke genade hun te beurt is gevallen nu ze deel uitmaken van de gemeenschap van leerlingen. Daartoe behoren vraagt dat je je hart vernieuwt, zodat de leerling steeds meer op Christus gaat gelijken, beeld bij uitstek van God (cf. 1, 15). In de nieuwe mens is er geen onderscheid meer tussen cultuur, etnie of afkomst, zoals hij schrijft aan de Galaten: “Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus” (Gal 3, 27-28.). Als je één bent met Christus valt de verdeeldheid weg, want wat verenigt, is veel sterker dan wat verdeelt. 

Gebed met de heiligen 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s