Zondag 18 augustus

20ste zondag door het jaar

 Jr 38, 4-6.8-10; Ps 40; Heb 12, 1-4; Lc 12, 49-53

Er zit dringendheid in het evangelie van deze zondag: het is dringend om aan iedereen te verkondigen dat het rijk Gods midden onder ons is. Aan de menigten die Hij ontmoet, zegt Hij: “Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden”. Maar wij leggen ons al te makkelijk neer bij de dingen hoe ze zijn, wij sluiten ons op in ons eigen kleine wereldje en vergeten het perspectief van het rijk van God. 

De Heer komt ons nog een keer uitleggen waarom het zo dringend is om het rijk Gods te verkondigen: “Ik kwam om vuur op aarde te brengen en wat zou Ik graag willen dat het al brandde”. Het is het vuur van een zachte, overrompelende liefde, die je jezelf doet vergeten. Om dit te verklaren, zegt Jezus met niet mis te verstane woorden: “Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg Ik jullie, eerder verdeeldheid”. Wij zouden deze woorden niet zo gemakkelijk in Jezus’ mond gelegd hebben. Maar het evangelie is anders dan ons denken. Jezus legt meer de nadruk op de vrede dan op het zwaard. Daarmee wil Hij zeggen dat Hij niet gekomen is om ons egoïsme te verdedigen, maar de liefde voor de naaste. Jezus is echt niet gekomen om de gierige gerustheid van de rijke brasser die de arme Lazarus voor zijn deur niet eens opmerkt goed te praten. Jezus is echt niet gekomen om het egocentrisme te verdedigen van de priester en de leviet die de halfdode man langs de kant van de weg wel opmerken, maar toch hun weg snel verder zetten. Dat is geen vrede, maar gierigheid, gemeenheid, gevoelloosheid, zonde. Er is geen vrede zonder sterke, gepassioneerde liefde. De liefde van Jezus trekt ten strijde tegen de onverschilligheid. Het evangelie helpt Hem niet toe te geven aan de eigenliefde als Hij doodsangsten uitstaat in Getsemane: “Vader, niet zoals Ik het wil, maar zoals U wilt”. Jezus leert ons dat je vrede vindt als je naar de Vader luistert. Het evangelie volgen, dat is onze vrede. 

Gebed op de dag des Heren