Zondag 16 juni

Feest van de heilige Drie-eenheid  
De Orthodoxe kerken vieren het Pinksterfeest.

Spr 8, 22-31; Ps 8; Rom 5, 1-5; Joh 16, 12-15

Het evangelie volgens Johannes waar we naar geluisterd hebben, verhaalt van de woorden die Jezus tot zijn leerlingen sprak tijdens het laatste avondmaal. Hoe veel had Hij hen te zeggen voor Hij hen verliet. Hij had niet veel tijd meer. Maar vooral waren de leerlingen nog niet in staat om ten volle te begrijpen wat Hij hun wilde zeggen. Hij stelde hen met de volgende woorden gerust: ”Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen”. De Geest brengt de leerlingen naar het hart van God, de wereld van God, het leven van God. Een leven vol liefdevolle communie tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De God van Jezus (en we moeten ons afvragen hoeveel christenen er inderdaad in deze God geloven!) is geen enkeling, geen singuliere entiteit die op zichzelf machtig en majestueus is. De God van Jezus is een ‘familie’ van drie personen, en hun eenheid komt voort uit de liefde die hen verenigt. Je zou kunnen zeggen dat ze elkaar zo liefhebben dat ze één worden. Deze ongelofelijke ‘familie’ is de geschiedenis van de mensheid ingegaan om allen op te roepen om erbij te horen. Ja, we zijn allemaal geroepen om deel uit te maken van deze uitzonderlijke ‘familie van God’. Aan het begin en het einde van de geschiedenis is er die communie van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De drie-ene horizon ligt voor ons allen in het verschiet, zonder uitzondering. Daarom zeggen we dat de “liefde” de naam van God zelf is en de diepgaande waarheid van zijn schepping. Die drie-ene horizon is ongetwijfeld de moeilijkste uitdaging die de kerk lanceert, voor alle christelijke kerken, voor alle religies, voor alle mensen. Het is de uitdaging om de liefde voor allen te beleven, tussen mannen en vrouwen, tussen alle volkeren op aarde. Wetend dat God daar is, waar liefde is.

Gebed op de dag des Heren

Advertenties