Maandag 3 juni

Gedachtenis van de heilige Charles Lwanga en zijn twaalf gezellen, martelaren in Oeganda (+ 1886).

Hnd 19, 1-8. Paulus in Efeze

1Terwijl Apollos in Korinte vertoefde, reisde Paulus door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen 2en zei tegen hen: ‘Hebt u heilige Geest ontvangen toen u gelovig werd?’ Zij antwoordden hem: ‘Maar wij hebben nog nooit van het bestaan van een heilige Geest gehoord.’ 3 Hij vroeg: ‘Wat voor doop hebt u dan gekregen?’ Zij zeiden: ‘De doop van Johannes.’ 4 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte een doop van bekering en wees het volk erop dat ze moesten geloven in degene die na hem zou komen, dat wil zeggen in Jezus.’ 5 Na die woorden lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. 6 Paulus legde hun de handen op en de heilige Geest kwam op hen, en zij spraken in talen en profeteerden.7 Het waren in totaal zo’n twaalf man. 8 Drie maanden lang trad hij vrijmoedig in de synagoge op. Hij sprak met hen over het koninkrijk van God en probeerde hen ervoor te winnen.

Paulus verlaat Galatië en Frygië en komt aan in Efeze. Dat is een rijke, dichtbevolkte stad, de hoofdstad van de provincie van Azië, die zich bevindt op het kruispunt van de belangrijkste zee- en landroutes tussen oost en west. Hier zal de apostel ruim drie jaar blijven en het zal het centrum van zijn zending worden. Vanuit Efeze zal hij christelijke gemeenschappen in andere steden zoals Kolosse, Laodicea en Hiërapolis stichten. Het zal vanuit Efeze zijn dat hij brieven schrijft naar zijn gemeenschappen, zoals naar de christenen van Korinte. Zodra hij in de stad aankomt, ontmoet hij enkele leerlingen van Johannes de Doper. Het gaat over een aantal mensen die deel uitmaken van een groep die de Doper als referentiepunt nemen, zoals nog anderen in de regio. Waarschijnlijk hadden ze affiniteit met de christenen. Paulus begrijpt onmiddellijk de kans om hen tot Christus te bekeren. Ze hadden de profetie van de Doper, de voorloper, aangenomen, zodat we zouden kunnen zeggen dat voor hen het ogenblik aangebroken is om de Meester te ontmoeten voor wie de Doper de weg had bereid. En Paulus is de gezant van God om de leerlingen van Johannes te helpen om dat deel van de weg dat hen nog ontbreekt ook te gaan door het doopsel in de heilige Geest te ontvangen. Het is een korte episode die de pastorale aandacht van Paulus aantoont: hij neemt elke gelegenheid te baat om het evangelie te verkondigen, om de vragen te begrijpen die soms in het hart van mensen verborgen liggen die niettemin verlangen naar de ontmoeting met Jezus. Paulus heeft hun vraag opgemerkt en hij heeft hen begeleid naar het doopsel in Jezus’ naam. En terwijl hij hun de handen oplegt, daalt de heilige Geest in het hart van dit groepje gelovigen neer en maakt hen tot leerlingen van Jezus. De Geest toont onmiddellijk zijn kracht en de nieuwe dopelingen “spraken in talen en profeteerden”. Ook met deze kleine gebeurtenis leert Paulus ons hoe we het evangelie kunnen verkondigen in steden. Er zijn zoveel mensen die nood hebben aan hulp, aan barmhartigheid, aan ware woorden, mensen die, ook onbewust, wachten op iemand die hun het evangelie van Jezus meedeelt om gered te worden.

Gebed voor de armen

Advertenties