Vrijdag 11 Januari

1 Joh 5, 5-13. Het geloof, getuigenis van God

Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 6 Hij is gekomen met water en bloed, Jezus Christus. Hij is niet door water alleen gekomen, maar door water en door bloed. De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is. 7 Want er zijn drie getuigen, 8 de geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen. 9 Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan nemen we zeker dat van God aan, dat zoveel groter gezag heeft; God zelf waarborgt het getuigenis dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon. 10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden. 11 En dit is de inhoud van het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven gevonden; wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Besluit
13 Ik heb u deze brief geschreven om u ervan te overtuigen dat u eeuwig leven hebt, u allen die waarachtig gelooft in de naam van de Zoon van God.

Er is een direct verband tussen geloof, liefde en navolging van het evangelie. Het is door deze liefde dat de christenen, naar het voorbeeld van Jezus, het kwaad in de wereld overwinnen. Johannes merkt op dat de liefde is gekomen door water en bloed, dat wil zeggen vanaf de dag van zijn doop in de Jordaan tot aan zijn dood aan het kruis. Dit mysterie van de liefde is bij ons aanwezig door de heilige Geest, waardoor wij deel worden van de kerk, de Schriften leren kennen, een volk worden dat de heilige liturgie viert, een volk dat van iedereen houdt, in het bijzonder van de allerarmsten. Door de Geest woont de liefde van Jezus in ons hart. Het is Jezus die ons in staat stelt lief te hebben. De apostel verzekert de gelovigen hoe mooi de liefde van het evangelie is, en herinnert ons eraan dat Gods geboden ons leven niet bezwaren. Ze bevrijden ons juist van de slavernij van de liefde voor onszelf en van de onderwerping aan de voorbijgaande grillen van de wereld. Opnieuw komen de woorden van Jezus in herinnering die vol medelijden tot de menigte spreekt die Hem volgt: “Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Mt 11, 28-30). De brief van Johannes is als een echo van deze woorden van Jezus. Hij herinnert ons eraan dat het evangelie ons niet is gegeven als een last voor ons leven, maar om ons te bevrijden van de instincten van het kwaad en om ons nu al te helpen om een overvloedig leven te leven met de verrezen Jezus. Johannes benadrukt dat wie “de Zoon heeft” het eeuwig leven al heeft. Zo hebben we nu al deel aan het overvloedige leven dat van God komt en dat geheel zichtbaar is geworden in Jezus.

Gebed van het heilig kruis

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s