Maandag 7 januari

De orthodoxe kerken die de gregoriaanse kalender volgen, vieren vandaag het feest van Jezus’ doopsel als het feest van zijn openbaring aan de wereld.

1 Joh 3, 22 – 4, 6. Onderzoek de geesten

Wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat we ons houden aan zijn geboden en doen wat Hem welgevallig is. 23 En dit is zijn gebod: van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen. 24 Wie zich houdt aan zijn geboden, blijft met God verbonden en God met Hem. En dat Hij met ons verbonden blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven. 29 Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. Hieraan herkent u de Geest van God: iedere Geest die erkent dat Jezus Christus mens is geworden, komt van God; 3 iedere geest die dit van Jezus loochent, komt niet van God. Het is de geest van de antichrist. U hebt gehoord dat Hij zal komen, maar Hij is al in de wereld, nu al. 4 Kinderen, u hoort bij God, en u bent sterker dan de valse profeten, want Hij die u bezielt is machtiger dan hij die de wereld beheert. 5 Zij horen bij de wereld; daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen. 6 Maar wij horen bij God, en wie God werkelijk kent, luistert naar ons. Wie niet van God is, weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden wij de geest van de waarheid van de geest van de dwaling.

De redding van de gelovigen ligt in de gemeenschap met God via de gemeenschap met de broers en zussen. Dit principe gaat recht in tegen onze neiging om op onszelf gericht te zijn en ons zorgen te maken over onze eigen dingen. De apostel vraagt ons om onze blik op God te richten, om ons aan Hem toe te vertrouwen in de zekerheid dat we alles zullen ontvangen waar we Hem om vragen. Het is de kracht van het gebed, dezelfde kracht die Jezus zelf had. Hierom beschrijft Johannes het leven van de gelovige als het zich toevertrouwen aan Jezus, in gemeenschap met Hem leven door de Geest die ons gegeven is, en elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft geleerd. We moeten ons niet van deze weg laten lokken door de valse profeten. Het geloof in Jezus van Nazaret is het cruciale element van het christelijk geloof: “Iedere Geest die erkent dat Jezus Christus mens is geworden, komt van God; iedere geest die dit van Jezus loochent, komt niet van God”. Met ‘mens geworden’ bedoelt de apostel de ‘kwetsbaarheid’ die eigen is aan het mens-zijn. Jezus heeft die kwetsbaarheid op zich genomen om ons mensen te bevrijden. De liefde van God voor de mensen is werkelijk groot. Die liefde gaat zelfs zo ver dat ze zwak wordt met de zwakken om ons te redden. De keuze voor de menselijke kwetsbaarheid is een schandaal voor wie denkt dat de redding afhankelijk is van de kracht van de mens, van macht en rijkdom, en niet van de kwetsbaarheid van het kruis. Het kruis is de logische conclusie van een liefde die zich verlaagt tot het diepste punt van het menselijk leven om ons te redden van de afgrond van de zonde en de dood. Op het kruis bereikt de liefde van Jezus haar hoogtepunt en wordt zo de bron van leven en verlossing. De christenen die deze liefde ontvangen, leren liefhebben zoals Jezus heeft liefgehad. Zo verslaan zij de macht van het kwaad dat de mensen in de slavernij van zonde en geweld houdt. De liefde overwint de wereld en redt de mensen van de leugen.

Gebed voor de armen

Advertenties