Vrijdag 4 januari

1 Joh 3, 7-10. Wie uit God geboren is, zondigt niet

Kinderen, laat niemand u op een dwaalspoor brengen; wie de gerechtigheid doet, is een rechtvaardige zoals Hij rechtvaardig is; 8 wie de zonde doet, is een kind van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin, en de Zoon van God is juist verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken. 9 Wie uit God geboren is, zondigt niet, want de goddelijke levenskiem blijft werkzaam in hem; hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan kan men de kinderen van God en de kinderen van de duivel onderscheiden: wie de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de zonde. En de apostel Johannes herinnert ons eraan dat de voorwaarde hiervoor is verbonden te blijven met Jezus: “Wie in Hem blijft, zondigt niet; de zondaar heeft Hem niet gezien en kent Hem niet,” (6) schrijft hij in de voorafgaande verzen. De apostel dringt hierop aan, zodat de christenen verbonden blijven met Christus en zich dus blijven voeden met het sap, met de liefde van Jezus, om goede vruchten voort te brengen. Het is bijna alsof de apostel de gelovigen zondeloosheid garandeert, op voorwaarde dat de band met Christus stevig blijft. Niet dat de gelovigen niet in zonde vervallen. Maar als ze de liefde van God in hun hart ontvangen, hebben ze het kwaad al op een radicale manier overwonnen en leven ze in gemeenschap met God en met hun broers en zussen. Hierdoor “kunnen zij zelfs niet zondigen”. Johannes wil hier natuurlijk niet de hoogmoed in de leerlingen aanmoedigen. Hij wil de hen de stabiliteit doen begrijpen die we bereiken als we leven in gemeenschap met de Heer en met onze broers en zussen. Ook al zijn we allemaal zondaars, de “goddelijke levenskiem” blijft werkzaam in de gelovigen. Deze goddelijke levenskiem leidt ons op de weg van de liefde en laat niet toe dat de krachten van het kwaad ons overweldigen. Wie uit God geboren is, benadrukt Johannes, zondigt niet, omdat de liefde van God in hem blijft door de Geest. En de Geest doet ons de werken van God volbrengen. Hierdoor blijven de kinderen van God ver van de kinderen van de duivel. Deze laatsten doen de gerechtigheid niet en houden zich niet aan het ene gebod van de liefde, waardoor we ons met God en onze broers en zussen verbinden. Het is in de liefde dat de ware gerechtigheid zich laat zien.

Gebed in de kersttijd